Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Kenwood TK2207

Thông số kỹ thuật:
+ Dải tần (VHF/ UHF) (MHz) 136 -174
+ Cách ly dải tần Không có phân cách trong dải tần
+ Độ nhạy (12 db SINAD) EIA 0,25
mV
+ Điều biến qua lại (EIA) 65/ 60 dB
+ Chọn kênh liền kề 60dB ở 12,5kHz, 70dB ở 25kHz
+ Sự phản ứng giả 70 dB
+ Công suất âm tần 500mW
+ Độ méo âm Nhá h¬n 5%
+ Độ nhiễu - 45dB ở 12,5kHz, -50 dB ở 25kHz
Xêm thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét