Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Thiết bị định vị GPS tracker tk102

Tính năng sản phẩm:
Theo dõi thời gian thực (Realtime) bằng công nghệ GPS
Truyền dữ liệu GPS bằng công nghệ GPRS
Theo dõi theo nhu cầu bằng SMS
Quản lý ra vào khu vực cần giám sát (GEOFENCE)
Chức năng theo dõi âm thanh thực địa
Nút tình trạng khẩn cấp SOS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét