Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Thiết bị giám sát hành trì H2

Tính năng sản phẩm:
+ Quản lý hành trình: quản lý trạng thái xe theo thời gian thực về lọ trình và quãng đưỡng vận
hành, vận tốc trung bình và hiệu suất hoạt động của xe.
+ Quản lý lái xe: bao gồm các thông tin lái xe: tên, GPLX, thời gian lái xe ..
+ Quản lý hình ảnh: giám sát bằng hình ảnh tình trạng, chất lượng dịch vụ trên xe.
+ Quản lý trạng thái xe: Vị trí của xe, trạng thái hoạt động, quản lý số lần đóng mở cửa, tiêu
hao nhiên liệu và cảnh báo vượt tốc độ
+ Quản lý vi phạm: các báo cáo về số lần đóng mở cửa, dừng đỗ và vượt quá tốc độ.
+ Quản lý thời gian hoạt động: các báo cáo về thời gian hoạt động, dừng đỗ ..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét