Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Phần mềm thực địa Trimble TerraSync Pro

Tính năng sản phẩm:
-Chạy trên các máy thu tích hợp thuộc dòng máy Trimble , dòng máy thu gọn nhỏ Trimble Juno™, máy tính điều khiển cầm tay Trimble Ranger™, máy tính điều khiển cầm tay Trimble Recon®, và dòng máy thu Trimble Nomad® G, hoặc các máy tính thực địa của người sử dụng chạy trên hệ điều hành Microsoft® Windows®;
-Bao gồm các chức năng tiết kiệm thời gian như: định nghĩa trước các tập hợp lựa chọn kiểu thực đơn, điểm dẫn đường, thao tác với tâm bản đồ, hỗ trợ máy chụp ảnh kỹ thuật số tích hợp trên các thiết bị cầm tay của Trimble và hiển thị tình trạng hiện thời dưới dạng đồ họa tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu GIS;
-Dẫn đường dưới dạng đồ hoạ, tích hợp với phần mềm dẫn đường CoPilot® Live™ 7 Professional và Tomtom® Navigator 6, hiển thị bản đồ thời gian thực giúp bạn tìm đường quay trở lại đối tượng đã có một cách đơn giản và nhanh chóng;
-Cung cấp khả năng giám sát số liệu GPS để đảm bảo chất lượng số liệu vị trí thu thập;
-Ghi nhận số liệu H-Star từ các máy thu được hỗ trợ công nghệ này để đạt tới độ chính xác 10 cm và
-Ghi nhận số liệu DeltaPhase tối ưu hoá quá trình xử lý sau số liệu GPS mã (code) để đạt độ chính xác cao hơn;
-Làm việc trực tiếp với dữ liệu ESRI Shapefiles;
-Tương thích với các phần mềm GPS Pathfinder Office và Trimble GPS Analyst™ sử dụng cho phần mềm ESRI ArcGIS Desktop để quản lý số liệu một cách hiệu quả, xử lý sau, và thực hiện chuyển đổi số liệu hai chiều từ GIS ra thực địa và ngược lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét